بسمه تعالی  
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
شعبه شهرستان آمل

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که بزرگترین و جامعترین تشکل تخصصی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است، سازمانی است مستقل و غیر دولتی که از کارشناسان دانشگاهی و اجرایی اعم از دولتی و غیر دولتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

اعضای حقیقی سازمان، شامل دانش آموختگان رشته های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا میباشند.

گرچه با قدمت فعالیتهای کشاورزی، شایسته بود  ده ها سال قبل این سازمان به وجود می آمد. لیکن شعبه نظام مهندسی آمل و همه دست اندرکاران مصمم به جبران بخشی از عقب ماندگی های امور مرتبط با نظام مهندسی بوده و با شناسایی چالشهای سازمان و تدوین سیاست های راهبردی و اجرایی در قالب برنامه ها و پروژه ها برای مقابله با این چالشها که غالبا با چالشهای بخش نیز عجین شده اند، چاره اندیشی مینماید و در این مدت کوتاه اقدامات ارزشمندی را به انجام رسانده اند که به شرح ذیل می باشد :

1- پذیرش عضویت

2- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

3- تشخیص صلاحیت و رتبه بندی اعضا

4- بستر سازی اشتغال

5- اجرای طرح کاروزی

6- تشکیل شرکتهای مشاوره کار آفرینی کشاورزی

7- انجام تشریفات صدور پروانه گلخانه هاو واحد های تولید و پرورش قارچ خوراکی

8- پوشش خدمات بیمه ای اعضا شامل بیمه تکمیلی، درمان

9- و سایر اقدامات سازمان

 

تعدادکل اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان آمل شامل 1074 نفر به شرح ذیل میباشد:

رشته آبیاری 31 نفر- اقتصاد کشاورزی 6 نفر- باغبانی 68 نفر- بیوتکنولوژی کشاورزی 3 نفر- خاکشناسی 30 نفر- علوم دامی 294 نفر- ماشین آلات کشاورزی 17 نفر- احیای مناطق خشک و بیابانی 48 نفر- گیاهپزشکی 37 نفر- صنایع کشاورزی 82 نفر- شیلات و محیط زیست 78 نفر- زراعت و اصلاح نباتات 266 نفر- جنگلداری و اقتصاد جنگل 95 نفر- ترویج و آموزش کشاورزی 19 نفر  

 

اعضای شورای  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان آمل:

1-  مهندس مرتضی امینی نیاکی- عضو شورا

2- مهندس عبدالرضا گهروسی- عضو شورا

3- مهندس جواد روان بد- رییس شورا

4- مهندس محمد رضا روحانی اردشیری- دبیر شورا

5- مهندس زهرا اسدی- خزانه دار شورا

6- مهندس صادق خرمانی- عضو شورا

7- مهندس حسین کرم زاده عمران- عضو شورا

 

نوشته شده توسط  در ساعت 21:11 | لینک  |